Masterline Green Hjälpsådd

Hjälpsådd av greener

  • Innehåller ndast toppsorter
  • Stärker beståndet av rödven
  • Low input
  • Klipphöjd ner till 4,0 mm

Rödsvingel och rödven
Specialblandning med enbart toppsorter för eftersådd av greener med rödsvingel/rödven. Blandningen lämpar sig väl för att stärka beståndet av rödven. Kombinationen av de tre sorterna av rödven med varierande växtrytm ger en lång säsong.

Läs mer