Masterline Fairway Hjälpsådd

Masterline Fairway Hjälpsådd

– Hjälpsådd av fairways

  • Bra och prisvärd blandning
  • Säker etablering
  • Hjälpådd av fairways
  • Bra till oklippt ruff

Masterline Fairway Hjälpsådd ger en säker etablering och lämpar sig väl för hjälpsådd av fairways. Tack vare de sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har blandningen förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Blandningen lämpar sig även väl till oklippt ruff.

Fairway Hjälpsådd lämpar sig väl för hjälpsådd av fairways. Till den som vill ha en blandning enbart bestående av toppsorter, rekommenderar vi Masterline Rödsvingel.

Läs mer