Masterline Prodana ProNitro

Masterline Prodana ProNitro

Gräsfrö belagt med gödning

  • Säker etablering
  • Större rotmassa
  • Högre groningsprocent
  • De bästa S-märkta gräsmattesorterna

ProNitro är en patenterad teknik som lägger ett matpaket av gödning direkt utanpå själva fröet. Både spirningsprocent och etableringstid förbättras väsentligt när fröet får en optimal försörjning av kväve (N) och fosfor (P). Tekniken är mycket fördelaktig när det gäller att etablera nya sorter i ett befintligt gräsbestånd, men även vid nysådd.

I Prodana ProNitro har vi samlat de bästa sorterna från de danska testerna av gräsmattegräs (S-märkta sorter). Blandningen är perfekt för både nysådd och eftersådd av t.ex. prydnadsgräsmattor och parker.

Läs mer