Masterline kant

Minimerar behovet av skötsel längst trottoarer och rabatter

  • Grässorter utan utlöpare
  • Sås längs med stenlagda ytor, trottoarer och rabatter
  • Minimerar skötselkostnaderna – ingen kantskärning
  • Testade S-märkta sorter

Grässorter utan utlöpare
Masterline Kant minimerar behovet av skötsel längs trottoarer, rabatter och stenlagda ytor. Grässorterna har inga utlöpare och sås längst ut i kanten. Blandningen har visat konkreta fördelar vid användning på fältet i många år.

Läs mer