Masterline för tees

Masterline för tees

Tee Masterline.
Innehåller rajgräs, rödsvingel och ängsgröe och är den blandning som vi först och främst rekommenderar till nysådd. Den innehåller förutom ovan nämnda sorter av raj och rödsvingel även stor del ängsgröe, 50%. De ingående sorterna är de väl beprövade Limousine och Julius. Lämplig klipphöjd + 8 mm.

Tee Eftersådd Masterline.
Innehåller en hög halt av rajgräs och rödsvingel och är, i vårt tycke, det bästa för hjälpsådd. Ju mindre tees du har, desto större glädje och nytta kommer du att få av denna blandning som är mycket snabbetablerad och slitstark. Lämplig klipphöjd + 8 mm.

Prodana Masterline.
Är alternativet för dig som vill ha en teeblandning där rödsvingel är dominerande men som också innehåller en större del rajgräs och ängsgröe. Både rödsvingel- och ängsgröesorterna är S-märkta och beprövade sorter. Rajgräset är detsamma som ingår i Tee ML blandningarna. I Prodana Masterline får du en kvalitetsblandning till ett riktigt bra pris! Lämplig klipphöjd är + 18 mm.

Vi reserverar oss för att vissa sorter kan vara slutsålda.
Därför kan blandningarnas sammansättning komma att ändras.