Masterline Ny Svingel

Erosionskontroll av rabatt

  • Unik anpassningsförmåga
  • Snabb etablering
  • Säker erosionskontroll

Snabb erosionskontroll
Masterline Ny Svingel är vor favorit när det gäller snabb erosionskontroll.

Det italienska rajgräset fungerar som amgräs som spirar och etablerar sig snabbt, men dör efter de första vintrarna. Det blivande gräset tar över på längre sikt.

De anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden.

Vanlig fårsvingel och vensorterna ökar blandningens anpassningsförmåga till ogynnsamma jordmåns- och klimatförhållanden. Blandningen är ett mycket bra val för sprutsådd av områden med svåra växtförhållanden och till extensiva arealer.

Läs mer