Multigreen 24-2-11

Multigreen 24-2-11

Långtidsverkande gödning, klorfri.

Gödsel med upp till 4 månaders effektiv tid. För fotbollsplaner, tees, campingplatser etc. där du vill ha färre gödningsmedel under säsongen. 50 % av kvävet är belagt med en polymer som kallas Multicode®. Beläggningen är en kapselform med hål i, vilket säkerställer att det i kalla perioder med låg tillväxt inte frigörs mer näringsämnen än nödvändigt. När temperaturen och därmed gräsens näringsbehov ökar, ökar kvävefrisättningen på motsvarande sätt. Det ger en stadig tillväxt och minskar risken för urlakning under våta perioder.

Användning: Multigreen 24-2-11 kan användas tillsammans med t.ex. Mastercare Sport NPK 5-3-20.
Gödselbehovet på bollplaner är vanligtvis 80–150 kg N / ha per år. Motsvarar 450–825 kg Multigreen, som appliceras 2-3 gånger. (Det antas då att markens näringsinnehåll ligger inom det normala området.) Dosering: 150 – 300 kg per ha; Effekttid: 14-16 veckor.

Fysiska data:
Form: Fast
Densitet: 0,90 kg /l.
Lukt: Ingen märkbar
Förpackning: Säckar om 25 kg.
Kornstorlek: 2,2-3,5 mm.
Typ: Mekanisk gödningsmedel