Multigreen 21-4-16

Multigreen 21-4-16

Extra långtidsverkande NPK-gödning, klorfri

Multigreen 21-4-16 är ideal för användning på sandigt växtlager till t.ex. bollfällt och tees. Gödningen är klorfri och därmed också passande till sommarblommor. Bör inte användas senare än till slutet av maj.

Extra långtidsverkande kväve och kalium. 70% av kvävet och 40% av kaliumet är belagda med en Multicote®-polymer. Beläggningen är en kapselform med hål i, vilket säkerställer att det inte frigörs för mycket näring i kalla perioder med dålig tillväxt. När temperaturen och därmed gräsets näringsbehov ökar, ökar kvävefrisättningen. Det innebär en stadig tillväxt och minskar risken för urlakning.

Dosering:
Ges en gång i mitten av april: Gräsmattor 3,5-4,5 kg Multigreen per 100m2; Sommarblommor 10-11,5 kg Multigreen per 100 m2; Bollplaner ca. 465 kg Multigreen per ha.

Fysisk data
Form: Fast
Densitet: 0,85 kg/l.
Lukt: Ingen
Förpackning: 25 kg säck
Kornstorlek: 2,2-3,5 mm
Typ: Mekaniskt blandad

Tags: Gödning, klorfri, Multigreen 21-4-16