Standard Hjälpsådd – till hjälpsådd

Standard Hjälpsådd – till hjälpsådd

Täpp igen hålen i gräsmattan

Standard Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för arealer som ursprungligen anlagts med t.ex. Standard ProMix eller Standard Sport.

• För allmän användning och idrottsanläggningar
• Slittålig
• Bra till priset