Masterline Vägren

Masterline Vägren

Gräsmatta för sandig, näringsfattig jordmån

  • Täta, lågväxande gräsmattesorter
  • Torktålig och anspråkslös
  • Tål en låg klipphöjd
  • Testade “S”-märkta sorter

Trots sitt namn lämpar sig Masterline Vägren även till gräsmattor på torr och näringsfattig sandjord. Alla sorter i blandningen har hög skottäthet och låg tillväxt. Tar sig väl ut med låg klippning. Blandningen lämpar sig väl för prydnadsgräsmattor och gräsmatteytor på sandjord.

Läs mer