Standard Dikes- och LAR blandning

Erosionskontroll och stabilisering

  • Rekommenderas till diken och LAR
  • Erosionskontroll
  • Salttolerant
  • Hålls klippt eller betat

Dike- och LAR-blandning lämpar sig särskilt väl för snabb erosionskontroll och skydd. Det westerwoldiska rajgräset fungerar som amgräs som spirar och etablerar sig snabbt, men dör efter den första vintern. De blivande gräsen tar gradvis över. Den salttoleranta rörsvingelns mycket djupa rötter bidrar till att stabilisera dikena och motverka dikesbrott. Den anspråkslösa och torktåliga rödsvingeln har förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Vensorterna ökar blandningens anpassningsförmåga till ogynnsamma jordmåns- och klimatförhållanden. Blandningen är det bästa valet för sprutsådd av diken och andra arealer som kräver erosionskontroll.

På svåråtkomliga områden som t.ex. kantvallar, bassänger och sluttningar är sprutsådd ofta den enda möjligheten att etablera ett grästäcke. Gräsfröna blandas med gödning, vatten och trämassa (mulch). Detta gynnar frönas spirning och etablering. Sprutblandningen sätts samman beroende på uppgift, och i vissa fall tillsätts ett speciallim som håller kvar frön och växtslag på utsatta arealer. Sprutsådd ställer inte några stora krav på såbädd och kan utföras under större delen av året.

Läs mer