Villa – till nysådd

Villa – till nysådd

Trädgårdsmästarens egen

Våra forskare har hittat de grässorter som är mest resistenta mot hundens urin. Vi har uppgraderat. Villa-blandningen med dessa grässorter, så att hundägare kan slippa gula fläckar på gräsmattan.

• Snabb etablering
• Motståndskraftig mot sjukdom och stress
• Motståndskraftig mot gula fläckar från hundurin

DLFs katalog