Mikro- och makronärning

Ithir Si 5 liter

Ithir Si är en flytande gödning som är baserad på naturliga humus/fulvosyror, utvinns av American Leonardite, och är berikad med lättlöslig organiskt kisel. Den tillsätta koncentrationen av kisel är en av de högsta på marknaden. Ithir Si är vattenlösligt.

  • Förstärker gräsets cellväggar och bidrar till en fastare planta
  • Bidrar till en jämn gräslängd
  • Spänstigare gräs som underlättar vid klippning
  • Förbättrar gräsplantans vattenupptagningsförmåga

Teknisk specifikation:

Humic acid4,6 % w/w (5,6% w/v)
Fulvic acid1,15% w/w (1,4 % w/v)
Silicon (Si02)8,5 % w/w (10,4 % w/v)
Potassium (K20) soluble in water(10,20% w/w 12,4 w/v)

Alfa Root WG 15 kg

  • Alfa Root är ett rotstimulernade och biologiskt näringsämne som enkelt upptas av växten.
  • Tillväxtstimulerande effekt under tidigt tillväxtstadium och under stressade förhållanden.
  • Antistress

Produkten innehåller:
Total Humic Extract (THE): 29.10% w/w, Humic acids: 14% w/w, Fulvic acids: 15.1% w/w, Free amino acids: 22.2% w/w, Total nitrogen (N): 3% w/w, Phosphorus (P2O5) soluble in water: 16.4% w/w, Potassium (K2O) soluble: 18% w/w, Iron (Fe) soluble in water and chelated by EDDHA: 0.1% w/w, Manganese (Mn) soluble in water and chelated by EDTA: 0.2% w/w, Zinc (Zn) soluble in water and chelated by EDTA: 0.2% w/w, Molybdenum (Mo) soluble in water: 0.25% w/w. pH stability range of chelated fraction: 3-11.

Trá Sys

– Synergisk åtgärd för ett starkt och hälsosamt gräs.

Blandningen är baserad på fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg) kalcium (Ca) och kisel (Si), detta ger gräset en balanserad näring och stärker gräset mot omgivande stressfaktorer.

  • Trá Sys bidrar till snabb återhämtning och ökar bladets spänst.
  • Trá Sys är lättlösligt i vatten och tas snabbt upp av bladen.

Kalcium har en viktig roll i gräscellens uppbyggnad. Det reducerar skada orsakad av klippning och ger gräset en tätare densitet.

Tekniska specifikationer:
– Flytande blandning

Phosphorous soluble in water:40,6% mw/v (29% w/W) = 406 g/l (29,0% p/p)
Potassium (k20) soluble in water:27,2 % w/v (19,4 w/w) = 272 g/l (19,4,0 % p/p)
Magnesium (Mg0) soluble in water and chelated by EDTA:0,21% w/v (0,15 w/w) = 2,1 g/l 0,15 p/p
Calcium (Ca0) soluble in water and chelated by EDTA:0,21% w/v (0,15 w/w) = 2,1 g/l 0,15 p/p
Silicon (Si02) soluble in water:0,21% w/v (0,15 w/w) = 2,1 g/l 0,15 p/p

BioFosfit

– BioFosfit är en flytande PK gödning med ett högt innehåll av kalifosfit. Gödningen innehåller dessutom biostimulanteri form av auxin och kolhydrater.

Användning
BioFosfit används genom hela växtsäsongen som fosfor och kaliumgödning, men har dessutom en starkt hämmande effekt på en rad skadliga svampar som t.ex. Pythium spp. och Fusarium spp.

Önskas hämmande effekt på förnämnda svampar ska BioFosfit utspridas i en dosering på 60 l/ha fördelat genom växtsäsongen. Gärna med den största mängden i augusti (10 l.), september (10 l.), oktober (10 l.) och november (10 l.).

Används BioFosfit som fosfor och kalium gödning tillpassas mängden till växternas behov.

Utspridd under tidig vår kan det – i förhållande till traditionella fosforgödningar förväntas en ökad upptagning och därmed en ökad rotaktivitet.

Levereras i 10 l. dunkar.

Dosering och Utspridning
BioFosfit skall utspridas i minst 300 l. vatten/ha.
Gödningen får inte utspridas vid frostväder eller med utsikt till frost inom de första 24 timmar efter utspridning. BioFosfit får inte blandas med andra produkter.

Hantering och lagring
BioFosfit skall förvaras vid minimumtemperatur på 5 °C.

Produktblad

BioMangan 180 NS

En färdigformulerad högkalitativ manganlösning. Innehåller utöver det kväve och svavel. Den är framställd av de absolut bästa råvarorna och det är tillsatt amidkväve som ökar upptaget och därmed förbättrar effekten av de tillförda näringsämnena. BioMangan 180 NS kan blandas med de flesta pesticider. Innan blandning med en eller flera pesticider ska det göras en provblandning. Vi uppmärksammar att vi inte tar på oss ansvar för blandningar med andra gödningar eller pesticider.

Levereras i 10 l. dunkar och 1 000 l. containers.

Dosering
BioMangan 180 NS används efter behov. Rekommenderande dosering är 2-4 l. per hektar. Behandlingen upprepas om nödvändigt. Den totala rekommenderande dosen av mikronäringsämnen bör ligga från 7,5 – 15 l. per hektar per växtsäsong, beroende på grödan.

Applicering
BioMangen NS 180 applicerad i en vattenmängd av 100-200 l. per hektar. Eftersom produkten tas upp genom bladen, är det en fördel med ett bra växttäcke.

Hantering och förvaring
BioMagan 180 NS ska förvaras frostfritt och otillgängligt för barn. Vid hantering ska gummihandskar användas.