• slider-utslagtee

    Gräs & gräsfrö i världsklass

Attraxor® – en ny generation tillväxtregulator som varar längre

I slutet av år 2019 godkändes Attraxor®. Den aktiva substansen är Prohexadionkalcium. BASF är tillverkare och produkten marknadsförs i Sverige av Interagro Bios AB.

Dosering

Attraxor® är en tillväxtregulator (KEMI nr 5549) för reglering av tillväxten på gräsytor, minskar frekvensen av klippning och mängden gräsklipp.
Vid rekommenderad dos på 1,0 kg/ha på greener och 1,2-1,5 Kg/Ha på tees, FW och fotbollsplaner kan en användning av Attraxor ge en minskning i tillväxt av grönmassa på upptill 75% och en minskning av gräshöjden på upptill 25% som varar i upp till 30 dagar. Maxdos 1,5 kg/Ha

Användning

Golfbanor – fairways, tees och greener. Idrottsanläggningar och gräsmatteodlingar.

Behandlingsintervall

Mellan behandlingar minimum 21 dagar. Rekommenderat intervall kan variera mellan 21 – 42 dagar. Behandla när gräset är i god tillväxt efter klippning. Attraxor ger en konstant effekt, så det är inte nödvändigt att justera dosen som bör vara enligt etikett oavsett appliceringsmetod, klipphöjd eller gräsart. Attraxor® har en direkt verkan och har effekt omedelbart efter upptag i plantan.

Gräsarter

Attraxor är lika effektiv på alla gräsarter på våra breddgrader, som Agrostis spp. (venväxter), Festuca spp. (svingel), Lolium perenne (engelskt rajgräs), Holcus lanatus (luddtåtel), Poa annua (vitgröe) och Poa pratensis (ängsgröe).

Förbättrad vattenkvalitet i sprutvätskan

ATTRAXOR® innehåller ammoniumvätesulfat som förbättrar sprutvätskans egenskaper, fångar fria Ca2+ joner och skapar ett mjukare vatten och gör så att Prohexadione-Ca2+ löser sig och kan tas upp på ett så effektivt sättt som möjligt i plantan. Innehåller också PH-sänkande medel.