• slider-utslagtee

    Gräs & gräsfrö i världsklass

”Interagro Bios AB arbetar sedan 2011 med produkter för etablering och skötsel av grönytor. Vår ambition är att erbjuda svenska greenkeepers miljövänliga och samtidigt konkurrenskraftiga produkter som resulterar i en effektiv och uthållig skötsel.”