Färg

Färg har inom svensk banskötsel har endast används för att markera täckningsgraden vid sprutning av tex fungicider. Det finns dock fler sätt… Ökad fotosyntes, bättre vinteröverlevnad och minskad algtillväxt i dammar är några av effekterna som kommer vid användning av våra färger från BASF – världens största tillverkare av färger till grönytor.
transitiohc-fairway

Green Lawnger TR – bättre vinteröverlevnad och vårstart

Transition HC är en ny, högkoncentrerad färg, från Becker Underwood. Produkten som innehåller naturliga gröna och svarta färgpigment, är utvecklad med ”ColorLock” teknologi vilken gör att färgen sitter kvar länge och, inte minst viktig, den behåller sin ursprungliga färg.

Den höga koncentrationen ger dig som greenkeeper goda förutsättningar och stor flexibilitet att skapa exakt den färgnyans som är lämplig på din bana.

Förutom de estetiska värdena med att få en jämn och grön yta så genererar Transition HC väldigt goda och positiva effekter för gräset och dess tillväxt, framförallt under vår och höst.

Den mörka färgen absorberar ljuset, höjer temperaturen i marken och ger snabbt bättre förutsättningar för gräset att kunna komma igång och växa. Transition HC ger helt enkelt greenen en snabbare och bättre start på våren. Erfarenhet visar även att vinterskador växer ihop betydligt fortare än annars.

Produkten kan med fördel även användas inför invintringen efter sista klippningen i syfte att öka lagringen av solenergi i form av kolhydrater och därmed öka härdigheten hos gräset över vintern.

Lyssna på Dr. Mark Howieson, Technical Team Leader at Becker Underwood

Se två informationsfilmer om Transition HC Dark Turf Colorant:
Film 1
Film 2

handspruta

Green Lawnger PRO – vid fungicidbehandlingar

Vision Pro är, liksom Transition HC, en ny högkoncentrerad färg från Becker Underwood. Produkten innehåller endast naturliga gröna färgpigment och är ljusare än Transition HC. Vision Pro är även den utvecklad med ”ColorLock” vilket gör att den sitter i länge och, inte minst viktigt, den behåller sin naturliga gröna färg.

Vision Pro fungerar som markeringsfärg men även som färgmedel för gräs där behov finns ex vid skador. Varaktigheten under växtperioden är ca 1-2 veckor. Vid perioder med låg tillväxt är varaktigheten upp till 8 veckor.

Pigmenten i Vision Pro ökar, precis som Transition HC, den absorberade ljusinstrålningen hos plantan vilket ger en ökad fotsyntes och metabolism, dvs bättre förutsättningar för tillväxt och upptag av produkter,  inte minst vid sämre växtförhållanden.

Vision Pro är den markeringsfärg vi rekommenderar vid tex fungicidbehandlingar och vid dåliga växtförhållanden.

blackoutdamm

Black Out – mot algtillväxt

Algtillväxt är ett väldigt vanligt förekommande problem vid vattendrag och dammar på våra golfbanor.

Alger kräver tillförsel av näring samt ljusintrålning. Genom att ta bort en eller båda av dessa, hämmar man effektivt uppkomsten av alger.

Black Out är en svart färg som, när den appliceras, lägger sig i det övre skiktet av vattnet och gör dammen mörkare och mer spegellik. De svarta pigmenten fungerar som en UV barriär och minskar effektivt ljusinsläppet ner till ca 1 meters djup.

Effekten blir mindre alger, oönskad växtlighet samt en mer estetisk tilltalande vattenspegel.

Black Out verkar i ca 4 veckor. För bäst resultat bör behandlingen starta på våren, innan problemen med algblomning uppstår.

Markeringsfärg Direction Blue

Direction Blue är en blå markeringsfärg för indikation av sprutning. Den blå färgen försvinner inom 48 timmar efter behandling. Direction Blue är säker för användare och skonsam mot miljön.

SprayMark

SprayMark är en sprutmarkeringsfärg som minskar risken för överlappning, överdosering och missade ytor vid sprutning med flytande gödsel, vätmedel, järnpreparat, växtskyddsmedel m.m. Även vindavdrift och igentäppta munstycken upptäcks lättare om SprayMark tillsätts i sprutvätskan. SprayMark påverkar inte människor djur eller natur och bryts ned och försvinner helt inom några timmar. Neutralt pH.

Dosering
Blanda 1⁄2-1 dl SprayMark per 100 liter sprutvätska. Använd ögonskydd och skyddshandskar. OBS! SprayMark kan ge fläckar vid stänk samt vid felaktig användning.

SprayMark levereras i 1 L PE-flaska med gradering.

Produktblad