ProTurf Sport

Rullgräs på grovsandat växtunderlag

  • Hög andel av ängsgröe, blandat med rajgräs och rödsvingel
  • Levereras alltid med grov sand utan sten
  • Täta, hållbara toppsorter

Pro Turf färdiggräs levereras alltid med ett grovsandat växtunderlag. Dräneringsytan gör att Pro Turf Sports lämpar sig för områden med hårt slitage året runt, såsom idrottsanläggningar och golfbanor. Växtunderlaget är helt fritt från sten och är ett naturligt gräsval när kravet på finish och kvalitet är högt.

Vård
Gräset klipps normalt. Passande klipphöjd kan vara 3-4 cm, då gräset aldrig bör klippas med mer än 1/3 av gräshöjden. Vänta cirka två månader med vertikalsnitt, då gräset måste hinna rota sig. För att snabbt få bort gliporna och förbättra planheten, rekommenderar vi toppdress på det planterade gräset.

Vatten är en förutsättning
Gräset och underliggande jord ska löpande hållas fuktigt tills den lagda mattan har rotat sig. Hur mycket och hur tätt det ska vattnas beror på vädret.

Eftersådd
För eftersådd rekommenderar vi Masterline Superliga eller Masterlina Renovering. För områden med hårt slitage rekommenderar vi Masterline Sport eller Masterline Prodana.

DLFs katalog