Ammoniumsulfat tekniskt ren

Ammoniumsulfat är ett salt av ammoniak och svavelsyra som lämpar sig väl för inblandning i flytgödsel, biogödsel eller andra flytande gödselmedel samt för framställning av andra ammoniumsalter.