ProTurf Rödsvingel

ProTurf Rödsvingel

Rullgräs på grovsandat växtunderlag

  • Ren rödsvingel
  • Lågt näringskrav
  • Till torra och näringsfattiga ytor
  • Till fairways

Pro Turf färdiggräs levereras alltid med ett grovsandat växtunderlag. Växtunderlaget är helt fritt från sten och är ett naturligt gräsval när kravet på finish och kvalitet är högt.

Pro Turf Rödsvingel är genom sina handplockade toppsorter ett säkert val till greener och fairways. Det friska, härdiga och torktåliga rödsvinglet har också förmågan att växa i torra och näringsfattiga förhållanden. Gräset klipps efter behov och tål klipp ner till 5 mm, dock bör det aldrig klippas med mer än 1/3 av gräshöjden. Vänta cirka två månader med vertikalsnitt, då gräset måste hinna rota sig.

Vatten är förutsättningen
Är den tillberedda jorden väldigt torr, ska jorden genomvattnas ca ett dygn innan gräset läggs ut. Efter färdiggräset lagts ut är det svårare att få den underliggande jorden fuktig nog, och grästorven kommer inte kunna ta upp tillräckligt med vatten. Gräset och underliggande jord ska löpande hållas fuktigt, tills torven har rotat sig.

Eftersådd
Till eftersådd rekommenderar vi Masterline Rödsvingel

DLFs katalog