ProTurf Mikroklöver

ProTurf Mikroklöver

Rullgräs på grovsandat växtunderlag

  • Självförsörjande med kväve
  • Frisk och grön långt in på vintern
  • Innehåller mikroklöver
  • Miljövänligt alternativ

Pro Turf färdiggräs levereras alltid med ett grovsandat växtunderlag. Växtunderlaget är helt fritt från sten och är ett naturligt gräsval när kravet på finish och kvalitet är högt.

Pro Turf Mikroklöver är slitagetåligt och har god ”torv kvalitet”, vilket gör den ideal till bruksplaner och sportplaner. Den är självförsörjande med kväve då mikroklöverns ”knölar” innehåller nyttiga bakterier som omvandlar luftens kväve till gödsel, som styrker både gräs och klöver. Därmed är gräsytor med mikroklöver praktiskt sett självförsörjande av kväve.

Vård
Gräset klipps normalt och tåler klipp ner till 20-35 mm, dock bör den aldrig klippas ner mer än 1/3 av gräsets längd. Vänta cirka två månader med vertikalsnitt, då gräset måste hinna rota sig.

Vatten är förutsättningen
Är den tillberedda jorden väldigt torr, ska jorden genomvattnas ca ett dygn innan gräset läggs ut. Efter färdiggräset lagts ut är det svårare att få den underliggande jorden fuktig nog, och grästorven kommer inte kunna ta upp tillräckligt med vatten. Gräset och underliggande jord ska löpande hållas fuktigt, tills torven grott fast.

Eftersådd
Till eftersådd rekommenderar vi Masterline Micro eller Masterline Superliga och eventuellt supplement med ren mikroklöver.

DLFs katalog