Järnprodukter

Melstar S, järnsulfat kristallin 25kg

Ett mycket kostnadseffektivt lösligt järn som stärker plantan mot angrepp och slitage samt gynnat god rotutveckling. Används med fördel under hösten tillsammans med pH-sänkare för att missgynna svampangrepp. Under sommaren rekommenderas små mängder järnsulfat för fin färg och torkskydd. 19,5% järn i form av järnsulfat. Mycket lättlösligt.

Dosering: Green / ha 5-10 kg. Fairway / ha 10-25 kg. 300 l. vatten / ha. Om Melstar S används tillsammans med lösliga gödselmedel under säsong, dosering 5-10 kg/ha.

Förpackning: 25 kg plastsäck

Fotái Fe

Fotái Fe är en EDTA kelaterad järnprodukt. Produkten är ett vattenlösligt pulver, som när använt i rätt pH-förhållanden, förhindrar klorofyllreduktion som i sin tur ger en mer jämnfärgad turf. Inga problem med brännskador på gräset eller av rotsystemet. Stabilt inom pH-värde 4 till 7.