handspruta

Green Lawnger PRO – vid fungicidbehandlingar

Vision Pro är, liksom Transition HC, en ny högkoncentrerad färg från Becker Underwood. Produkten innehåller endast naturliga gröna färgpigment och är ljusare än Transition HC. Vision Pro är även den utvecklad med ”ColorLock” vilket gör att den sitter i länge och, inte minst viktigt, den behåller sin naturliga gröna färg.

Vision Pro fungerar som markeringsfärg men även som färgmedel för gräs där behov finns ex vid skador. Varaktigheten under växtperioden är ca 1-2 veckor. Vid perioder med låg tillväxt är varaktigheten upp till 8 veckor.

Pigmenten i Vision Pro ökar, precis som Transition HC, den absorberade ljusinstrålningen hos plantan vilket ger en ökad fotsyntes och metabolism, dvs bättre förutsättningar för tillväxt och upptag av produkter,  inte minst vid sämre växtförhållanden.

Vision Pro är den markeringsfärg vi rekommenderar vid tex fungicidbehandlingar och vid dåliga växtförhållanden.