Näring

BioGolf® produkter

BioGolf®-produkterna är formulerade som äkta upplösningar. Gödningarna är sammansatta av makro och mikronäringsämnen samt spårämnen och är uppbyggda på basen av sällskapets egna patentanmälda biologiska aktivatorer.

Med flytande biologiska gödningar från BioNutria Danmark uppnås bland annat:

  • ett fördelaktigt förhållande mellan rot och bladtillväxt
  • att gräsen, i loppet av max. en timme, efter utspridning antar en vacker djupgrön färg
  • en särdeles fördelaktig miljöprofil

och äntligen kan gödningarna formuleras, så de täcker alla individuella önskemål och behov.

CarbonComplexx 10:0:10

Är en organisk långtidsverkande (4-6 månader) kolbaserad gödning, Den passar som en stark bas på greener eller som tee/fairwaygödning. CC passar också utmärk som fullvärdig näring på fotbollsplaner och andra träningsytor. Lämplig både som säsongsgödning och som höst/vintergödning.

CarbonComplex har på kort tid, tack vare dess unika egenskaper, blivit ett populärt näringspreparat hos greenkeepers och groundsmen i Sverige och Finland. Gödningen passar extra bra på områden som normalt har svårt att hålla kvar näring i marken, då den bildar aggregat med jordpartiklarna och på så vis stannar kvar i profilen. Dess unika funktion att kunna binda ”fri” kväve har visat sig mycket effektivt – en egenskap som både gynna miljö och plånbok.

Läs mer om CarbonComplexx i vårt infoblad!