Näring

BioCalcium

BioCalcium är en nyutvecklad kalciumprodukt som tillverkas som en ren lösning. Tas snabbt upp av plantorna och besvärar inte golfspelarna i samband med spridningen. Därmed är det nu möjligt att tillföra ett ofta förbisett makronäringsämne på ett effektivt och rationellt …
Läs mer

BioGolf® Start

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av green och tee som tillför gräset omedelbart upptagbart N och P samt S.

Visste du? : Ammonium NH 4 – N – tas upp snabbare av plantorna än nitrat (NO …
Läs mer

BioGolf® Vinter

– En gödsel i harmoni med naturen till höstgödsling av green och tee

BioGolf Vinter är en patentanmäld, flytande gödsel, som utöver ett högt innehåll av oorganiska mikro- och makronäringsämnen också har ett balanserat innehåll av kolhydrater och aminosyror. (BioGolf …
Läs mer

BioGolf® NK 13-0-7+FE

– En gödsel i harmoni med naturen

BioGolf NK 13-0-7 + Fe är en patentanmäld flytande gödning som, utöver ett högt innehåll av oorganiska makronäringsämnen till växten, har ett högt innehåll av kolhydrater.

  • Tillför gräset nödvändiga makronäringsämnen
  • Ökar sockerinnehållet i

Läs mer

BioGolf® Fortify

BioGolf Fortify (Inhibitor) är ett gödselmedel till green och tee som i hög grad stärker gräsets motståndskraft. Det är en flytande gödning som är sammansatt av
mikronäringsämnen. Dessutom innehåller gödningen växttillgängliga kolhydrater.

Användning
BioGolf Fortify används, om väderförhållandena tillåter det, …
Läs mer

Bio Star Classic

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Green och Tee

Användning
BioStar Classic bör användas på alla Greens och Tees för att tillföra och täcka behovet av alla mikronäringsämnen samt Mg och S. Gödseln kännetecknas av sitt …
Läs mer

BioGolf® NK 7-0-9

BioGolf NK 7-0-9 är en patentanmäld, flytande gödsel, som utöver ett högt innehåll av oorganiska makroväxtnäringsämnen också har ett balanserat innehåll av kolhydrater.

  • Tillför gräset nödvändiga makronäringsämnen
  • Ökar sockerinnehållet i gräset
  • Reducerar svamptrycket
  • Ökar gräsets motståndskraft mot svampangrepp
  • Ökat indirekt

Läs mer

BioGolf® produkter

BioGolf®-produkterna är formulerade som äkta upplösningar. Gödningarna är sammansatta av makro och mikronäringsämnen samt spårämnen och är uppbyggda på basen av sällskapets egna patentanmälda biologiska aktivatorer.

Med flytande biologiska gödningar från BioNutria Danmark uppnås bland annat:

  • ett fördelaktigt förhållande mellan

Läs mer