Masterline Hjälpsådd – till hjälpsådd

Ge gräsmattan en uppfräschning

Masterline Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för arealer som ursprungligen anlagts med t.ex. Masterline Prodana eller Masterline Sport.

• Slitstarka rajgräs
• Snabb och säker etablering
• Sjukdoms- och stresstolerans

DLFs katalog