BioGolf 10-1-9

BioGolf NPK 10-1-9 Green og Tee

En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Green och Tee

BioGolf NPK 10-1-9 er en patentanmeldt fl ydende gødning som, udover et højt indhold af uorganiske mikro og makro plantenæringsstoffer, har et højt indhold af kulhydrater.

BIOGOLF NPK 10-1-9:

  • Tilfører græsserne alle nødvendige makro og mikronæringsstoffer
  • Hæver sukkerindholdet i græsserne
  • Reducerer svampetrykket
  • Øger græssernes evne til at afvise et svampeangreb
  • Øger indirekte planternes rodnet
  • Øger planternes næringsstofoptagelse
  • Reducerer/fjerner udvaskningen af næringsstoffer
  • Forbedrer jordstrukturen

Anvendelse

BioGolf NPK 10-1-9 används genom hela växtsäsongen och sammansättningen av näringsämnen tillför gräset den optimala kombinationen av makronäringsämnen. Utöver tillförseln av näringsämnen kan det också förväntas att BioGolf NPK 10-1-9 minskar risken för svampangrepp och att växtens egen motståndskraft förbättras.Dosering

Enligt gödselplan.

Max dosering per körning 300 kg (250 L)/Ha.

Udbringning

BioGolf NPK 10-1-9 utsprutas outspädd eller utspädd i valfri vattenmängd, enkelt, rationellt och exakt med en standardspruta, gärna monterad med stordropps munstycken från TeeJet.

Bionutrias hemsida