Torka/Stress

Vid torka påverkas gräsplantans celler av vattenbrist. Torkstressen resulterar i att växtcellens vattenhalt minskar. Resultatet blir en krympande cell, vilket påverkar cellens möjlighet till en fungerande metabolism. Interagro Bios har produkterna för att skydda plantan mot uttorkning; biologiska produkter som tas upp i växtcellen och tillåter näringsutbyte mellan cell och omgivning trots tuffa förhållanden samt ett mekaniskt avdunstningsskydd.
salute-wsp

Salute WSP

Används i program med applicering var fjärde vecka för ökad bollrull, jämnare klipp (speciellt i samband med vitgröeblomning) , minskad stress samt stimulering av rottillväxt genom ökat  vatten- och näringsupptag.

Salute WSP Biostimulant är en blandning av kisel, humussyror, fulvosyror,  sjögräsextrakt,  kolhydrater, aminosyror, sukros, välgörande bakterier samt pottaska.

Salute WSP ligger i självupplösande påsar och är därför mycket enkel att hantera.
Hög blandbarhet.

Innehåll:
Humussyror 16%
Fulvosyror 6%
Sjögräs, kelpextrakt 15%
Kaliumsilikat/kisel 20%
Organiskt plantmaterial, saponiner, kolhydrater 20%
Naturligt socker, aminosyror vitaminer (B-komplex, K) bakterier 20%
Buffrande medel 5%

Analys 0.0.10
Pottaska 10%
I derivat från Kaliumhydroxid och Sjögräsextrakt

Applicering:
6 påsar/Ha var 4:e vecka i minimum 475 liter vatten.
Fyll tanken till hälften och lägg i påsarna, fyll därefter resterande vattenmängd.
För preparering av bana inför tävling rekommenderas att man sprutar Salute WSP 2-4 dagar före första tävlingsdag.

BioGain WSP

Är en kraftfull biostimulant som används i program med applicering var fjärde vecka för att reducera stress samt för stimulering av rottillväxt genom ökat vatten- och näringsupptag.

BioGain WSP är en blandning av humussyror och sjögräsextrakt tillsammans med en patenterad mix av naturligt socker, vitaminer, aminosyror och välgörande bakterier.

Biogain WSP ligger i självupplösande påsar och är därför mycket enkel att hantera.
Hög blandbarhet.

Innehåll:
Humater och humussyror 42,5%
Sjögräsextrakt 32,5%
Naturligt socker, aminosyror, vitaminer (B-komplex, K) bakterier 20%

Analys 0.0.12
Pottaska 12%
I derivat från Kaliumhydroxid och Sjögräsextrakt

Applicering:
Under växtsäsong: 7-10 påsar/Ha var 4:e vecka eller 5 påsar/Ha varannan vecka i minimum 475 liter vatten. Fyll tanken till hälften och lägg i påsarna, fyll därefter resterande vattenmängd.

torrtgrass

Greenstim – biologiskt skydd mot uttorkning.

En gräsplanta som utsätts för torka drabbas av osmotisk stress. Det innebär att mediet utanför cellen förlorar vatten vilket resulterar i att halten av elektrolyter ökar. En planta och dess celler strävar efter jämvikt mellan vätska och elektrolyter, som finns i och utanför växtcellen.

Detta sker i form av ett vätskeutbyte – osmos. Växtcellen strävar efter jämvikt vilket medför att cellen läcker vatten för att kompensera koncentrationsskillnaderna innanför och utanför cellen. Resultatet blir en krympande cell, vilket leder till en icke-fungerande osmos. Så småningom leder detta till att växtcellen dör.

En lösning på problemet med försvagade och stressade växtceller är användandet av produkterna Greenstim eller Greenstim Flow. Dessa innehåller en mycket hög halt av ämnet glycinbetain, en osmolytisk förening. Glycinbetain utvinns ur sockerbetor och har i många år använts inom växthusnäringen för att öka utbytet vid odling av ex potatis, körsbär mm. Glycinbetainet tas upp i gräsets växtceller där det stärker cellens membran och hindrar uttorkning. Plantans metabolism kan därmed hållas igång trots betydligt försämrade levnadsvillkor. Resultatet blir ett välmående gräs- även vid vattenbrist.

kelpack-video-2

Kelpak – biologiskt skydd mot uttorkning.

Kelpak är en ny produkt i vårt sortiment för biologiskt skydd mot uttorkning.
Vi återkommer här med mer information och fakta inom kort. Tillsvidare är du välkommen att se två filmer om Kelpak.
Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

Se två informationsfilmer om Kelpak:
Film 1
Film 2