fotboll

Turbo Masterline – snabbast av alla!

Turbo ML består till hela 50 % av ett nytt ettårigt westerwoldiskt rajgräs, Axella, samt till resterande del av permanenta och slitstarka rajgrässorter, Tetragreen, Bizet och Greenway.

Turbo Masterline används där man mycket snabbt måste reparera vinter- eller andra skador eller där man helt enkelt snabbt vill få en gräsetablerad yta. För detta syfte så finns det inget alternativ- inget annat gräs etablerar sig så fort som Axella.

Turbo ML är den idealiska blandningen för:
• Snabb reparation av vinterskador
• Den första vårsådden
• Skador från spel av blöta planer.

eg

Micro Eftersådd Masterline

Micro Eftersådd Masterline innehåller 15% av tredje generationens mikroklöver samt 85% engelskt rajgräs. Blandningen används vid hjälpsådd.
Mikroklöver har, precis som rajgräset, en hög slitstyrka men har flera andra goda egenskaper som berättigar dess plats på en fotbollsplan.
Klövern har framförallt en unik förmåga att ta upp och omvandla kväve från luften och därmed förse omgivande gräs med mycket av dess näringsbehov. En annan fördel är att klövern gör ”gräset” grönare på sommaren, även under torka, och att bevattnings- och gödselbehovet minskar.