Fotboll

eg

Micro Eftersådd Masterline

Micro Eftersådd Masterline innehåller 15% av tredje generationens mikroklöver samt 85% engelskt rajgräs. Blandningen används vid hjälpsådd.
Mikroklöver har, precis som rajgräset, en hög slitstyrka men har flera andra goda egenskaper som berättigar dess plats på en fotbollsplan.
Klövern har framförallt en unik förmåga att ta upp och omvandla kväve från luften och därmed förse omgivande gräs med mycket av dess näringsbehov. En annan fördel är att klövern gör ”gräset” grönare på sommaren, även under torka, och att bevattnings- och gödselbehovet minskar.

Turbo Masterline – snabbast av alla!

Turbo ML består till hela 50 % av ett nytt ettårigt westerwoldiskt rajgräs, Axella, samt till resterande del av permanenta och slitstarka rajgrässorter, Tetragreen, Bizet och Greenway.

Turbo Masterline används där man mycket snabbt måste reparera vinter- eller andra skador eller där man helt enkelt snabbt vill få en gräsetablerad yta. För detta syfte så finns det inget alternativ- inget annat gräs etablerar sig så fort som Axella.

Turbo ML är den idealiska blandningen för:
• Snabb reparation av vinterskador
• Den första vårsådden
• Skador från spel av blöta planer.

fotboll

Superliga Masterline

– den dominerande blandningen för danska elitfotbollsklubbar
Superliga ML innehåller marknadens absolut bästa och starkaste sorter av rajgräs; Tetragreen, Columbine, Bizet S och Greenway S. ”Tetragreen”, det nya tetraploida rajgräset, ger blandningen en mycket god motståndskraft mot sjukdomar och vinterskador kombinerat med fina grönyteegenskaper såsom en väldigt mörkgrön färg. Superliga ML har en hög slitstyrka och gror vid låga temperaturer. Superliga ML finns även som iSeed för säkrare etablering inte minst vid eftersådd.

prodanakatalogen2014

Prodana Katalog

Här kan du läsa om hela produktsortimentet från Prodana.

Klicka här för att bläddra i en pdf-utgåva!