Resistim 0-7-11

Resistim 0-7-11

Innehåller biostimulater. För besprutning

Beskrivning
Resistim är ett flytande gödningsmedel och har en fördelaktig effekt på gräsets kvalitet. Vidare stärker Resistim gräsets förmåga att motstå attacker av till exempel svampsjukdomar.

  • Bättre vinterhärdning
  • Stärker gräset
  • Bra skydd av särskilt nyetablerat gräs
  • Tas upp via rötter och blad

Användning
Resistim ger gräset extra styrka. Ge Resistim 2-3 gånger vid nysådd eller på hösten på etablerat gräs. Resistim stärker både plantor och etablerade gräs. Starkt gräs har en bättre vinterhärdighet och en minskad mottaglighet för sjukdomar.

Dosering och leverans
1-2 liter/ha på sensommaren september / oktober 1-3 gånger med 3 veckors mellanrum. Dosen kan ökas till 3-5 liter/ha vid särskilda behov. Vattenvolym 400 l / ha. Det bästa resultatet uppnås vid en morgon med dagg. Temperatur över 8-10 ° C. Spraya inte i starkt solljus eller vid temperaturer högre än 22-25 ° C. Blanda inte med andra medel.

Lagring
Väl förseglad förpackning på en torr och ventilerad plats vid min. 5º.

Fysisk data
Form: Klar, lätt gulaktig lösning
Densitet: 1,23 kg / l.
Förpackning: Dunk på 10 l.