eg

Micro Eftersådd Masterline

Micro Eftersådd Masterline innehåller 15% av tredje generationens mikroklöver samt 85% engelskt rajgräs. Blandningen används vid hjälpsådd.
Mikroklöver har, precis som rajgräset, en hög slitstyrka men har flera andra goda egenskaper som berättigar dess plats på en fotbollsplan.
Klövern har framförallt en unik förmåga att ta upp och omvandla kväve från luften och därmed förse omgivande gräs med mycket av dess näringsbehov. En annan fördel är att klövern gör ”gräset” grönare på sommaren, även under torka, och att bevattnings- och gödselbehovet minskar.