Masterline Standard Hjälpsådd

– Tät, stark och prisvärd gräsmatteblandning

  • För hjälpsådd av bruks- och sportgräsmattor
  • Sprirar och etablerar sig snabbt
  • Slitstark
  • Officiellt testade ”S”-märkta gräsmattesorter
  • Täpp igen hålen i gräsmattan

Standard Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för arealer som ursprungligen anlagts med t.ex. Standard Promix eller Standard Sport. För samma ändamål men med högre slitstyrka rekommenderar vi Masterline Superliga.

Våren och sensommaren är bra tidpunkter för hjälpsådd. På våren görs hjälpsådden när gräset har kommit igång med växandet och blivit klippt några gånger. Använd en hjälpsåddmaskin som säkerställer att fröet får god jordkontakt för bästa resultat.

DLFs katalog