Färdigt gräs / Gräs på rulle

ProTurf Vägren

Färdig gräsmatta för sportytor

 • Bra till ruff och semiruff på golfbanor
 • Perfekt för grästak och gräsmattor på sandjord
 • Maximal motståndskraft mot torka och salt
 • Lågväxande grässorter
 • Lika vacker som oklippt

ProTurf Mikroklöver

Rullgräs på grovsandat växtunderlag

 • Självförsörjande med kväve
 • Frisk och grön långt in på vintern
 • Innehåller mikroklöver
 • Miljövänligt alternativ

Pro Turf färdiggräs levereras alltid med ett grovsandat växtunderlag. Växtunderlaget är helt fritt från sten och är ett naturligt gräsval när kravet på finish och kvalitet är högt.

Pro Turf Mikroklöver är slitagetåligt och har god ”torv kvalitet”, vilket gör den ideal till bruksplaner och sportplaner. Den är självförsörjande med kväve då mikroklöverns ”knölar” innehåller nyttiga bakterier som omvandlar luftens kväve till gödsel, som styrker både gräs och klöver. Därmed är gräsytor med mikroklöver praktiskt sett självförsörjande av kväve.

Vård
Gräset klipps normalt och tåler klipp ner till 20-35 mm, dock bör den aldrig klippas ner mer än 1/3 av gräsets längd. Vänta cirka två månader med vertikalsnitt, då gräset måste hinna rota sig.

Vatten är förutsättningen
Är den tillberedda jorden väldigt torr, ska jorden genomvattnas ca ett dygn innan gräset läggs ut. Efter färdiggräset lagts ut är det svårare att få den underliggande jorden fuktig nog, och grästorven kommer inte kunna ta upp tillräckligt med vatten. Gräset och underliggande jord ska löpande hållas fuktigt, tills torven grott fast.

Eftersådd
Till eftersådd rekommenderar vi Masterline Micro eller Masterline Superliga och eventuellt supplement med ren mikroklöver.

DLFs katalog

ProTurf Rödsvingel

Rullgräs på grovsandat växtunderlag

 • Ren rödsvingel
 • Lågt näringskrav
 • Till torra och näringsfattiga ytor
 • Till fairways

Pro Turf färdiggräs levereras alltid med ett grovsandat växtunderlag. Växtunderlaget är helt fritt från sten och är ett naturligt gräsval när kravet på finish och kvalitet är högt.

Pro Turf Rödsvingel är genom sina handplockade toppsorter ett säkert val till greener och fairways. Det friska, härdiga och torktåliga rödsvinglet har också förmågan att växa i torra och näringsfattiga förhållanden. Gräset klipps efter behov och tål klipp ner till 5 mm, dock bör det aldrig klippas med mer än 1/3 av gräshöjden. Vänta cirka två månader med vertikalsnitt, då gräset måste hinna rota sig.

Vatten är förutsättningen
Är den tillberedda jorden väldigt torr, ska jorden genomvattnas ca ett dygn innan gräset läggs ut. Efter färdiggräset lagts ut är det svårare att få den underliggande jorden fuktig nog, och grästorven kommer inte kunna ta upp tillräckligt med vatten. Gräset och underliggande jord ska löpande hållas fuktigt, tills torven har rotat sig.

Eftersådd
Till eftersådd rekommenderar vi Masterline Rödsvingel

DLFs katalog

ProTurf Sport

Rullgräs på grovsandat växtunderlag

 • Hög andel av ängsgröe, blandat med rajgräs och rödsvingel
 • Levereras alltid med grov sand utan sten
 • Täta, hållbara toppsorter

Pro Turf färdiggräs levereras alltid med ett grovsandat växtunderlag. Dräneringsytan gör att Pro Turf Sports lämpar sig för områden med hårt slitage året runt, såsom idrottsanläggningar och golfbanor. Växtunderlaget är helt fritt från sten och är ett naturligt gräsval när kravet på finish och kvalitet är högt.

Vård
Gräset klipps normalt. Passande klipphöjd kan vara 3-4 cm, då gräset aldrig bör klippas med mer än 1/3 av gräshöjden. Vänta cirka två månader med vertikalsnitt, då gräset måste hinna rota sig. För att snabbt få bort gliporna och förbättra planheten, rekommenderar vi toppdress på det planterade gräset.

Vatten är en förutsättning
Gräset och underliggande jord ska löpande hållas fuktigt tills den lagda mattan har rotat sig. Hur mycket och hur tätt det ska vattnas beror på vädret.

Eftersådd
För eftersådd rekommenderar vi Masterline Superliga eller Masterlina Renovering. För områden med hårt slitage rekommenderar vi Masterline Sport eller Masterline Prodana.

DLFs katalog

Created with GIMP

DLF Katalog

Klicka här för att komma till katalogen