Färdigt gräs / Gräs på rulle

ProTurf Vägren

Färdig gräsmatta för sportytor Bra till ruff och semiruff på golfbanor Perfekt för grästak och gräsmattor på sandjord Maximal motståndskraft mot torka och salt Lågväxande grässorter Lika vacker som oklippt

ProTurf Mikroklöver

Rullgräs på grovsandat växtunderlag Självförsörjande med kväve Frisk och grön långt in på vintern Innehåller mikroklöver Miljövänligt alternativ Pro Turf färdiggräs levereras alltid med ett grovsandat växtunderlag. Växtunderlaget är helt fritt från sten och är ett naturligt gräsval när kravet på finish och kvalitet är högt. Pro Turf Mikroklöver är slitagetåligt och har god ”torv […]

ProTurf Rödsvingel

Rullgräs på grovsandat växtunderlag Ren rödsvingel Lågt näringskrav Till torra och näringsfattiga ytor Till fairways Pro Turf färdiggräs levereras alltid med ett grovsandat växtunderlag. Växtunderlaget är helt fritt från sten och är ett naturligt gräsval när kravet på finish och kvalitet är högt. Pro Turf Rödsvingel är genom sina handplockade toppsorter ett säkert val till […]

ProTurf Sport

Rullgräs på grovsandat växtunderlag Hög andel av ängsgröe, blandat med rajgräs och rödsvingel Levereras alltid med grov sand utan sten Täta, hållbara toppsorter Pro Turf färdiggräs levereras alltid med ett grovsandat växtunderlag. Dräneringsytan gör att Pro Turf Sports lämpar sig för områden med hårt slitage året runt, såsom idrottsanläggningar och golfbanor. Växtunderlaget är helt fritt […]

Läs mer i DLFs produktkatalog!