Masterline

Världsklass!

Masterline.
Prodanas nya serie av blandningar som endast innehåller det bästa av sorter, alla testade och väldokumenterade vid både/eller STRI och Sterf. För att optimera Masterlineblandningarnas förmåga att anpassa sig till olika växtförhållanden så finns det alltid minst två olika sorter av samma art i blandningen. Förutom de fantastiska grönyteegenskaperna så håller Masterlineblandningarna högsta renhet vilket göra att du slipper tomma skal och medföljande ogräsfrön, vilket tyvärr annars är vanligt förekommande.

S- Märkning.
Många av sorterna som ingår i våra blandningar har ett ”S” efter sortens namn.
Detta ”S” innebär att sorten är testad och godkänd av danska staten och anses mycket lämplig som grönytegräs för danska förhållanden. ”S”- märket borgar för kvalitet.