Turbo Masterline – snabbast av alla!

Turbo ML består till hela 50 % av ett nytt ettårigt westerwoldiskt rajgräs, Axella, samt till resterande del av permanenta och slitstarka rajgrässorter, Tetragreen, Bizet och Greenway.

Turbo Masterline används där man mycket snabbt måste reparera vinter- eller andra skador eller där man helt enkelt snabbt vill få en gräsetablerad yta. För detta syfte så finns det inget alternativ- inget annat gräs etablerar sig så fort som Axella.

Turbo ML är den idealiska blandningen för:
• Snabb reparation av vinterskador
• Den första vårsådden
• Skador från spel av blöta planer.