gras-forsok-skyltar

STRI eller Sterf- eller både och…

Vårt klimat i Norden ställer helt andra krav på det gräs vi sköter jämfört med det som används i de centrala eller sydliga delarna av Europa. För att veta vilka sorter som är lämpliga under olika växtförhållanden så testar Prodana sina nya sorter i flera olika klimatzoner. Riktigt bra sorter går vidare till officiell testning där de testas på STRI i England och/eller på de nordiska testerna, Sterf.
En sort som går bra på STRI är utmärkt i södra Sverige men det betyder inte med säkerhet att den är lika bra i norra Sverige. Därför testas många sorter även på Sterf och resultatet- ja det finner du i våra Masterlineblandningar!