KIUY4Turf sorterna i jämförelse med engelskt rajgräs vilket är kraftigt skadat av snömögel.
Danmark tidig vår 2011.

Snabbt och starkt!

4Turf – en revolution inom förädlingen.
Rajgräs med fyra kromosomuppsättningar har varit känt inom fodergräs i många år där den framförallt har varit värdesatt för sin goda förmåga att gro vid låga temperaturer och sin fantastiska härdighet. Det gäller både frost, torka och värme. Dessutom motståndskraftig mot olika sjukdomar.
Dessa egenskaper är för första gången kombinerade med goda grönyteegenskaper och har resulterat i den revolutionerande 4Turf.
4Turf, med sin snabba etablering och höga slitstyrka, kommer till sin absoluta fördel när den används på tees, övningsområden samt andra områden som har ett högt slitage. Den goda övervintringsförmågan gör gräset mycket lämpligt vårt nordliga klimat.
4Turf finns som ren sort, ”Tetragreen”, samt ingår i fotbollsblandningarna Superliga Masterline och Turbo Masterline.