salute-wsp

Salute WSP

Används i program med applicering var fjärde vecka för ökad bollrull, jämnare klipp (speciellt i samband med vitgröeblomning) , minskad stress samt stimulering av rottillväxt genom ökat  vatten- och näringsupptag.

Salute WSP Biostimulant är en blandning av kisel, humussyror, fulvosyror,  sjögräsextrakt,  kolhydrater, aminosyror, sukros, välgörande bakterier samt pottaska.

Salute WSP ligger i självupplösande påsar och är därför mycket enkel att hantera.
Hög blandbarhet.

Innehåll:
Humussyror 16%
Fulvosyror 6%
Sjögräs, kelpextrakt 15%
Kaliumsilikat/kisel 20%
Organiskt plantmaterial, saponiner, kolhydrater 20%
Naturligt socker, aminosyror vitaminer (B-komplex, K) bakterier 20%
Buffrande medel 5%

Analys 0.0.10
Pottaska 10%
I derivat från Kaliumhydroxid och Sjögräsextrakt

Applicering:
6 påsar/Ha var 4:e vecka i minimum 475 liter vatten.
Fyll tanken till hälften och lägg i påsarna, fyll därefter resterande vattenmängd.
För preparering av bana inför tävling rekommenderas att man sprutar Salute WSP 2-4 dagar före första tävlingsdag.