Fast form

CarbonComplexx

Är en organisk långtidsverkande (4-6 månader) kolbaserad gödning, Den passar som en stark bas på greener eller som tee/fairwaygödning. CarbonComplexx passar också utmärk som fullvärdig näring på fotbollsplaner och andra träningsytor. Lämplig både som säsongsgödning och som höst/vintergödning.

CarbonComplex har på kort tid, tack vare dess unika egenskaper, blivit ett populärt näringspreparat hos greenkeepers och groundsmen i Sverige och Finland. Gödningen passar extra bra på områden som normalt har svårt att hålla kvar näring i marken, då den bildar aggregat med jordpartiklarna och på så vis stannar kvar i profilen. Dess unika funktion att kunna binda ”fri” kväve har visat sig mycket effektivt – en egenskap som både gynna miljö och plånbok.

 • Förbättrar den mikrobiologiska aktiviteten
 • Främjar markens elasticitet
 • Förbättrar behållningen av vatten i sandhaltig jord
 • Buffrar mot markens pH förändringar
 • Buffrar mot markens temperaturväxlingar
 • Ger mer energi åt svampar bl.a. mykorrhiza
 • Ger energi åt de biologiska processerna
 • Förbättrar CEC-kapasiteten i marken – förvarar näringsämnen bättre
 • Binder ihop jordpartiklar, vilket förbättrar markens struktur
 • Mildrar skador som uppstått genom användning av salthaltigt bevattningsvatten

CarbonComplexxTM minimerar avrinning genom att binda näringsämnena i naturligt kol. Detta är bra för växten, bra för ekonomin, samt bra för miljön. Smart grästillväxt CarbonComplexxTM är ett naturligt långtidsverkande gödsel som binder näringsämnen till naturligt kol som utvunnits ur torv.

Granulatstorlek
Green: 1-1,5 mm.
Tee/fairway: 1,5-2 mm.

Säck á 20 kg.

Mastercare Blend 20-3-10

Mekanisk blandad NPK gödning med Mg och S till sportarenor och fairways

 • 2-5 mm stora korn. God spridning – även med små mängder
 • Med Mg och S
 • Till sportarenor och fairways

Fysisk data
Typ: mekanisk blandning
Form: Fast, korn
Densitet: 1,0 kg/l.
Lukt: ingen nämnvärd
Förpackning: Säck á 15 kg / 600 kg
Kornstorlek: 2-5 mm

Produktblad

Mastercare Blend 20-30-10

Blandat NPK-gödsel som innehåller Mg och S

 • Kräver ingen särskilt godkännande (mindre än 16% ammoniumnitrat)
 • 2-5 mm korn, bra spridning även i små mängder
 • Innehåller Mg och S
 • För idrottsarenor och fairways

Fysisk data
Form: Fast, korn
Lukt: ingen nämnvärd
Förpackning: Säck á 15 kg / 600 kg
Kornstorlek: 2-5 mm

Mastercare Park 14-3-15

– Granulerad NPK gödning, klorfattig. Med Mg, S, B och Cu.

 • Bred näringssammansättning
 • Samgranulerat
 • Klorfattig
 • Lämplig som startgödning

Fysisk data
Form: Granulerat
Lukt: Ingen
Förpackning: Säck á 15 kg / 750 kg bigbag

Produktblad

Mastercare Sport 15-3-15

– Kompakt NPK gödning med Mg, Fe + Mikronäring

 • Gödningskorn medium, 1-3 mm
 • God spridning – också i små mängder
 • Med magnesium
 • Med mikronäring

Finkornig kvalitetsgödning med mikronäring
Mastercare Sport är framtaget till fotbollsplaner, stadium, tees, fairways mm. Gödningen utmärker sig bl.a. i kraften av de små gödningskornen. Tack vare de små kornen sprids det ut fyra gånger så många korn per ytenhet, jämfört med konventionella lantbruksgödningar.

Fysisk data
Form: Fast
Densitet: 0,90 kg/ l.
Lukt: Ingen nämnvärd
Förpackning: säck á 25kg / 600 kg bigbags
Kornstorlek: 1-3 mm

Produktblad