iseed-illustration-logo-2

iSeed- fröets matsäck med näring

Prodana kan som enda producent av gräsfrö erbjuda iSeedbehandlade gräsfrön. iSeed är ett tunt hölje som omger gräsfröet och innehåller fosfor och kväve. Resultat från STRI och Bioforsk visar bl.a. snabbare etablering, högre andel grodda frön, större rotmassa och inte minst snabbare återväxt.
Används på svåretablerade ytor eller där du helt enkelt vill ha en snabbare och säkrare etablering!

iSeed finns att tillgå i följande blandningar:
• Rödsvingel Masterline
• Superliga Masterline
• Prodana Masterline