Golf

Masterline

Världsklass!

Masterline.
Prodanas nya serie av blandningar som endast innehåller det bästa av sorter, alla testade och väldokumenterade vid både/eller STRI och Sterf. För att optimera Masterlineblandningarnas förmåga att anpassa sig till olika växtförhållanden så finns det alltid minst två olika sorter av samma art i blandningen. Förutom de fantastiska grönyteegenskaperna så håller Masterlineblandningarna högsta renhet vilket göra att du slipper tomma skal och medföljande ogräsfrön, vilket tyvärr annars är vanligt förekommande.

S- Märkning.
Många av sorterna som ingår i våra blandningar har ett ”S” efter sortens namn.
Detta ”S” innebär att sorten är testad och godkänd av danska staten och anses mycket lämplig som grönytegräs för danska förhållanden. ”S”- märket borgar för kvalitet.

gras-forsok-skyltar

STRI eller Sterf- eller både och…

Vårt klimat i Norden ställer helt andra krav på det gräs vi sköter jämfört med det som används i de centrala eller sydliga delarna av Europa. För att veta vilka sorter som är lämpliga under olika växtförhållanden så testar Prodana sina nya sorter i flera olika klimatzoner. Riktigt bra sorter går vidare till officiell testning där de testas på STRI i England och/eller på de nordiska testerna, Sterf.
En sort som går bra på STRI är utmärkt i södra Sverige men det betyder inte med säkerhet att den är lika bra i norra Sverige. Därför testas många sorter även på Sterf och resultatet- ja det finner du i våra Masterlineblandningar!

iseed-illustration-logo-2

iSeed- fröets matsäck med näring

Prodana kan som enda producent av gräsfrö erbjuda iSeedbehandlade gräsfrön. iSeed är ett tunt hölje som omger gräsfröet och innehåller fosfor och kväve. Resultat från STRI och Bioforsk visar bl.a. snabbare etablering, högre andel grodda frön, större rotmassa och inte minst snabbare återväxt.
Används på svåretablerade ytor eller där du helt enkelt vill ha en snabbare och säkrare etablering!

iSeed finns att tillgå i följande blandningar:
• Rödsvingel Masterline
• Superliga Masterline
• Prodana Masterline

utslagtee

Masterline för tees

Tee Masterline.
Innehåller rajgräs, rödsvingel och ängsgröe och är den blandning som vi först och främst rekommenderar till nysådd. Den innehåller förutom ovan nämnda sorter av raj och rödsvingel även stor del ängsgröe, 50%. De ingående sorterna är de väl beprövade Limousine och Julius. Lämplig klipphöjd + 8 mm.

Tee Eftersådd Masterline.
Innehåller en hög halt av rajgräs och rödsvingel och är, i vårt tycke, det bästa för hjälpsådd. Ju mindre tees du har, desto större glädje och nytta kommer du att få av denna blandning som är mycket snabbetablerad och slitstark. Lämplig klipphöjd + 8 mm.

Prodana Masterline.
Är alternativet för dig som vill ha en teeblandning där rödsvingel är dominerande men som också innehåller en större del rajgräs och ängsgröe. Både rödsvingel- och ängsgröesorterna är S-märkta och beprövade sorter. Rajgräset är detsamma som ingår i Tee ML blandningarna. I Prodana Masterline får du en kvalitetsblandning till ett riktigt bra pris! Lämplig klipphöjd är + 18 mm.

Vi reserverar oss för att vissa sorter kan vara slutsålda.
Därför kan blandningarnas sammansättning komma att ändras.

fairway

Vid nysådd av fairways

Fairway Masterline.
Vill man ha det absolut bästa på marknaden vid nysådd så rekommenderar vi Fairway Masterline, en blandning som uteslutande innehåller toppsorter av rödsvingel (70%) och ängsgröe (30%). Cezanne S, Greensleeves S och Limousine S är några av de ingående sorterna som är testade med mycket gott resultat vid STRI och på Sterf, vilket borgar för att de är lämpliga för våra nordliga förhållanden.

Vid hjälpsådd av fairways

Vid hjälpsådd så har normalt ängsgröe svårt att etablera sig och konkurrera med redan befintligt gräs. Detta faktum gör att de ”klassiska” fairwayblandningarna med ängsgröe/rödsvingel faktiskt är mindre lämpliga för eftersådd pga att en stor del av ”frösäcken” aldrig kommer att resultera i etablerat gräs. Rena rödsvingelblandningar är därför ofta det bästa alternativet om man vill lyckas med hjälpsådd på fairways.

Vi har två alternativ för hjälpsådd;

Rödsvingel Masterline.
Rödsvingel Masterline består precis som alla Masterlineblandningar endast av toppsorter som är testade och utvärderade av STRI och Sterf. Blandningen innehåller t.ex 2011 års nr 1 på STRIs ranking; Nicky, likväl som listans nummer 2, Cezanne S. Den sistnämnda är dessutom testad på Sterf och ligger i topp även där. Rödsvingel Masterline används även med fördel på rödsvingelgreener och tees.

Fairway retablering standard.
Ett mycket bra och samtidigt billigare alternativ som består av lite äldre och väl beprövade sorter av rödsvingel. Blandningen är även lämplig att använda i ruffen. Samtliga sorter är S-märkta vilket borgar för kvalitet.

Vi reserverar oss för att vissa sorter kan vara slutsålda. 
Därför kan blandningarnas sammansättning komma att ändras.

KIUY4Turf sorterna i jämförelse med engelskt rajgräs vilket är kraftigt skadat av snömögel.
Danmark tidig vår 2011.

Snabbt och starkt!

4Turf – en revolution inom förädlingen.
Rajgräs med fyra kromosomuppsättningar har varit känt inom fodergräs i många år där den framförallt har varit värdesatt för sin goda förmåga att gro vid låga temperaturer och sin fantastiska härdighet. Det gäller både frost, torka och värme. Dessutom motståndskraftig mot olika sjukdomar.
Dessa egenskaper är för första gången kombinerade med goda grönyteegenskaper och har resulterat i den revolutionerande 4Turf.
4Turf, med sin snabba etablering och höga slitstyrka, kommer till sin absoluta fördel när den används på tees, övningsområden samt andra områden som har ett högt slitage. Den goda övervintringsförmågan gör gräset mycket lämpligt vårt nordliga klimat.
4Turf finns som ren sort, ”Tetragreen”, samt ingår i fotbollsblandningarna Superliga Masterline och Turbo Masterline.

slider-greekeeper-2

De bästa sorterna för greener

Ett exempel på detta är Prodanas senaste krypvensblandning, Krypven Masterline, som våren 2012 består av Independence, Cobra Nova och CY2- alla tre rankade topp 4 på 2012 års STRI lista- och alla utvecklade av Prodana.

Interagro Bios har de bästa sorterna till dina greener,
oavsett om du vill ha blandningar eller rena sorter. 

Om det är någon sort ni önskar men inte hittar här –  hör av er!

Greenblandningar 2013.
Krypven Masterline, Green Masterline, Green Eftersådd Masterline
och Rödsvingel Masterline. Se produktblad som pdf-dokument nedan. 

Vi reserverar oss för att vissa sorter kan vara slutsålda. 
Därför kan blandningarnas sammansättning komma att ändras.