Biologiskt Växtskydd

Verdera Oy, ledande tillverkare av biologiska växtskyddsmedel inom skog, yrkesmässig trädgårdsodling samt grönytor, har utvecklat två biologiska växtskyddsmedel som nu godkänts för grönytesektorn. Produkterna – Mycostop® och Prestop® – fick sitt godkännande från KEMI under vintern 2016. De har tidigare använts med stor framgång inom frilands- och växthusodlingar. Biologisk behandling med biofungicider är, till skillnad från kemisk behandling, i första hand förebyggande och inte kurativ. Detta betyder att man behandlar gräset innan man får problem och på så sätt skapar man en ökad vitalitet och motståndskraft hos gräset. Vårt biologiska växtskyddsmedel kan tryggt användas i anslutning till vattendrag och vid grundvattenområden och är skonsamma mot såväl banarbetare såsom spelare.
greenvattenbunker

Prestop®

Prestop består av sporer och mycel från en svamp, Gliocladium catenulatum J1446, som utvinns från åkerjord. Produkten är i pulverform och löses i vatten. Prestop används under vår och höst då lufttemperaturen är +5 – +15° C. Vid varmare temperatur rekommenderas Mycostop.

Användningsområde
Prestop stärker gräset och har effekt mot snömögel, häxringar, antraknos, pythium, rotdödare m.fl.

Funktion.
Efter behandling med Prestop etablerar sig svampens sporer och mycel på gräsets rötter. Där verkar de på tre skilda sätt:

  1. Konkurrens om livsutrymme och näring.
  2. Produktion av enzymer som bryter ned cellväggar hos andra svampar.
  3. Hyperparastitism, Gliocladium parasiterar på konkurrerande svampar.

Roten till det onda…
Gliocladium catenulatum stimulerar rottillväxt och bidrar till ett starkt och vitalt gräs. Genom att etablera sig på gräsets rötter hindrar produkten dessutom skadliga svampar från att komma i kontakt med rötterna och etablera sig.
Sjukdomsaltrare finns mer eller mindre alltid närvarande i marken men en stark planta kombinerat med en ”fysisk” barriär som gliocladiumsvampen utgör, gör det betydligt svårare för sjukdomsalstrarna att etablera sig och sjukdomsutbrott förhindras. Prestop bidrar till ett stärkt rotsystem och en vitalare planta.

Behandling
Prestop används vid dagstemperaturer mellan +5-10° C, dvs vår och höst.
Höst: 2-3 behandlingar med fyra veckors intervall. Första behandling sker när temperaturen är ca +10° C och den andra när temperaturen är ca 5 C. Vid fortsatt vegetationsperiod, behandla ytterligare en gång.
Vår: 1-2 behandlingar med fyra veckors intervall. Första behandling sker vid +5° C, den andra vid +10° C.
Åtgång vid behandling: 1-2 kg/ha som blandas i 300-400 liter vatten.
Det finns ingen risk för skador på gräset vid överdosering. För att säkerställa jämn behandling rekommenderas användning av markeringsfärg.

Handhavande och utrustning.
Produkten används blandad i vatten. Vid blandning av produkt skall sprutans omrörning vara påslagen.
Produkten består av en levande organism och ska förvaras svalt, under +5° C.
Produkten är vid korrekt förvaring hållbar i 1 år.
Prestop kan blandas i färdig lösning med de flesta gödselmedel om behandling utförs under samma dag blandning skett.

Förpackning: 1 kg

bunkerslaggreen

Mycostop®

Produkten är i pulverform och innehåller bakterier, Streptomyces K61, som isolerats från torv. Produkten löses i vatten.
Mycostop används under sommaren då lufttemperaturen är över +15° C. Vid kallare temperatur rekommenderas Prestop.

Användningsområde
Mycostop stärker gräset och har effekt mot sommarfusarium och Dollar Spot.

Funktion.
Efter behandling med Mycostop etablerar sig strålbakterierna på gräsets rötter. Där verkar de huvudsakligen på två sätt:

  1. 1. Konkurrens om livsutrymme och näring.
  2. 2. Produktion av ett svamphämmande ämne – antibios.

Genom att etablera sig på gräsets rötter hindrar produkten dessutom skadliga svampar från att komma i kontakt med rötterna och etablera sig. Sjukdomsalstrare finns mer eller mindre alltid närvarande i marken men en stark planta kombinerat med en ”fysisk” barriär, gör det betydligt svårare för sjukdomsalstrarna att etablera sig och sjukdomsutbrott förhindras.
Mycostop bidrar till ett stärkt rotsystem och en vitalare planta.

Behandling
Produkten används vid dagstemperaturer över +15° C, dvs under sommaren.
Sommar: 3-5 behandlingar med fyra veckors intervall. Första behandling sker när temperaturen är ca +15° C och avslutas när temperaturen sjunker under +15° C.

Åtgång vid behandling: 400-800 gram/ha som blandas i 300-400 liter vatten. Det finns ingen risk för skador på gräset vid överdosering. För att säkerställa jämn behandling rekommenderas användning av markeringsfärg.

Handhavande och utrustning
Produkten används blandad i vatten. Ta fram förpackningen ur kylen kvällen innan behandling och ställ den i rumsvärme. Skaka förpackningen kraftigt och häll innehållet direkt i vattentanken. Vid blandning av produkt skall sprutans omrörning vara påslagen. De yttre silarna bör tas bort för att undvika att det igensättning av sprutan.
Produkten består av en levande organism och ska förvaras svalt, under +5° C. Produkten är vid korrekt förvaring hållbar i 1 år.
Mycostop kan blandas i färdig lösning med de flesta gödselmedel om behandling utförs under samma dag blandning skett.

Förpackning: 400 gram

Karens
Om behandlingsområdet tidigare sprutats med kemiskt bekämpning bör man vänta ett par dagar innan behandling med både Prestop och Mycostop.