BioGolf® Quickstart

– En gödsel i harmoni med naturen för gödsling av Green och Tee

BioGolf Quick Start är en patentanmäld flytande gödning som, utöver ett högt innehåll av oorganiska makronäringsämnen.

  • Tillför gräset nödvändigt kväveämne och fosfor
  • Ökar sockerinnehållet i gräset
  • Minskar urlakningen av näringsämnen
  • Förbättrar jordstrukturen

Användning
BioGolf Quick Start används tidigt på våren till att starta upp Greens och Tees. Gödningen ger, genom sin sammansättning av kväveämnen, den absolut snabbaste upptagningen av kväve i växten. Gödningen används från tidig vår, när temperaturen är så hög, att den biologiska aktiviteten är igång. BÖR EJ ANVÄNDAS VID FROSTRISK.

Dosering
Enligt gödselplan. Vägledande utspridningsmängd 100 kg/ha (80 l) tidigt på våren. Genom detta säkras, att det finns en tillräcklig mängd växttillgängligt kväve till växternas förfogande när tillväxten börjar.

Utspridning
BioGolf Quick Start utsprutas outspädd eller utspädd med valfri vattenmängd, enkelt, rationellt och exakt med en standardspruta.
Max dosering per körning 100 kg/ha.

Produktblad